Wereldbol DHost BV

Disclaimer

Alle informatie op onze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar DHost BV kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. DHost BV aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie. DHost BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving.

DHost BV zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door welke partij dan ook.
test